Regresrecht (betekenis): regresrecht is het recht om schade te verhalen op een aansprakelijke derde

Wat is Regres Verzekerd?
Regres Verzekerd is een onderneming waar professionals werken met tientallen jaren ervaring in de verzekeringsbranche. Hierdoor is Regres Verzekerd toonaangevend op het complexe terrein van het verhalen van verzekeringsgerelateerde schade.

Waarvoor staat Regres Verzekerd?
Regres Verzekerd behartigt de belangen van diverse partijen die direct of indirect schade lijden door een ongeval.