In verband met een door u overkomen ongeval, verzoeken wij u onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.