In verband met een ongeval van uw medewerker waarbij een derde mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor uw netto loonschade, verzoeken wij u onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.