Regresrecht (betekenis): regresrecht is het recht om schade te verhalen op een aansprakelijke derde

Wat is Regres Verzekerd?
Regres Verzekerd is een onderneming waar professionals werken met tientallen jaren ervaring in de verzekeringsbranche. Hierdoor is Regres Verzekerd toonaangevend op het complexe terrein van het verhalen van verzekeringsgerelateerde schade.

Waarvoor staat Regres Verzekerd?
Regres Verzekerd behartigt de belangen van diverse partijen die direct of indirect schade lijden door een ongeval. Kan een partij aansprakelijk worden gesteld? Dan verzorgen wij het verhalen van de schade binnen de wettelijke mogelijkheden. Als er géén aansprakelijke partij is doet Regres Verzekerd – voor particulieren – onderzoek naar eventueel bestaande verzekeringen waarop een beroep mogelijk is.

Regres Verzekerd werkt voor:
Werkgevers, particulieren, zorg- en inkomensverzekeraars en gevolmachtigde assuradeuren. Voor werkgevers verzorgt Regres Verzekerd het verhalen van loonschade. Voor slachtoffers zelf verrichten wij onderzoek naar eventueel aan te spreken verzekeraars, bijvoorbeeld bij ongevallenverzekeringen. Voor verzekeraars en gevolmachtigde assuradeuren verzorgt Regres Verzekerd het verhaal van uitgekeerde schade.